Home

Samhällsavdelningen Länsstyrelsen Västra Götaland

Publikationen ges ut av enheten för folkhälsa och rättighetsfrågor, samhällsavdelningen, vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Har du frågor om innehållet vänligen kontakta redaktören. Våra utgivna nyhetsbrev. Redaktör: Anna Anttila Gustafsson, anna.anttila.gustafsson@lansstyrelsen.s Kontakta oss. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har åtta kontor. Ställ frågor till oss i första hand via kontaktformuläret. Behöver du skicka papperspost gäller samma postadress till samtliga orter. Hitta på sidan. Kontakta oss. Kontaktformulär. Ring växeln. Telefonlistor

Tillsyn inom alkohol och tobak Länsstyrelsen Västra Götalan

 1. Samhälle | Länsstyrelsen Västra Götaland. Planering och byggande. Planeringsunderlag. Översiktsplanering. Detaljplaner och områdesbestämmelser. Bostadsförsörjning. Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher. Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter. Stöd till bostäder för äldre
 2. Länsstyrelsen förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta b Samhälle Lokalhyresstöd till utsatta bransche
 3. Länsstyrelsen deltar i utvecklingen av samhällsorienteringen i länet, som har till syfte att underlätta etableringen av nyanlända personer. Samhällsorientering handlar om att underlätta nyanlända flyktingarnas etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen
 4. Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott och kommuner, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället är viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet. Hitta på sidan
 5. Länsstyrelsen Västra Götaland, Samhällsavdelningen. Just nu finns det 7st lediga jobb på företaget Länsstyrelsen Västra Götaland, Samhällsavdelningen

Chef landsbygdsavdelningen Länsstyrelsen i Västra Götaland ingrid.guldbrand@lansstyrelsen.se 010-224 56 6 Alla 49 kommuner och många företag står bakom kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, som Västra Götalandsregionen gör i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Företagen kan ställa om produktion och tjänster, kommunerna ansvarar för samhällsplanering och att erbjuda invånarna förutsättningar att bidra till klimatomställning Projektekonom på Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Regional telefontjänst svarar på allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland. Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor. Däremot kan vi hjälpa att hitta rätt telefonnummer eller webbokning hos vaccinatör om det finns tillgängliga tider. Telefonnumret är 010-473 94 30

13 Källa: Gunnar Åkerlund, samhällsavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götaland 14 Upcycling brukar på svenska översättas till kreativt återbruk och innebär att gamla produkter eller avfall återvinns och omvandlas till nya produkter eller material med högre värde Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation. www.vgregion.s Västra götalands län, Sverige. Samhällsavdelningen. Rättsenheten - Förvaltningsjuridiska funktionen. Uppgifter: 1. Tillsynen inom Penningtvätt och finansiering av terrorism. 2. Tillsynen inom Stiftelser. 3 Länsstyrelsen i Västra Götalands län har även medarbetare i andra län eftersom vi är huvudman för Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning. Ämnen Statlig, kommunal förvaltnin Små eller medelstora företag (SME) som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor. Vi prioriterar företag med färre än 50 anställda. Vi lämnar inte stöd till företag inom vård, omsorg och utbildning som finansieras med offentliga medel. Företag inom jordbruk och fiske hänvisar vi till Länsstyrelsen

Hjo Location Guide

Varje kraftsamling har en samordnare som tillsammans med andra aktörer i Västra Götaland arbetar med de insatser som behövs utifrån kraftsamlingens mål och områden. Under 2021 pågår ett arbete med att ringa in och rikta kraftsamlingarna till de områden där vi gemensamt ska verka för att accelerera takten och nå en ökad genomförandekraft i omställningen som består efter avslutad kraftsamling Länsstyrelsen i Västra Götalands län. apr 2006-nu15 år. Göteborg, Sverige. Ansvarig chef för uppdrag inom: Mänskliga rättigheter och antidiskriminering, Jämställdhet. Mäns våld mot kvinnor, Brottsförebyggande insatser, föräldrastöd, funktionshinderspolitiken, personligt ombud, folkhälsofrågor med fokus på ANDT och tillsyn. Västra Götalands läns vapen är sammansatt av vapnet för residensstaden och vapnen för de tre landskap som huvudsakligen ingår i länet. Det registrerades i Patent- och registreringsverket 1998

Kontakta oss Länsstyrelsen Västra Götalan

Här hittar du en del av Länsstyrelsens information på andra språk. Other languages Teckenspråk. Kontakt. Subject: Länsstyrelsen i Västra Götaland, gällande SOU betänkande Moderna tillståndsprocesser för El I2019/01809/E Länsstyrelsen i Västra Götaland avstår från att lämna yttrande i rubricerat ärende på grund av resursbrist. Med vänlig hälsning Olof Franzén Samhällsavdelningen Länsstyrelsen Västra Götalands lä Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 1988-nu33 år. Göteborg, Sverige. Avdelningschef på Miljöskyddsavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Avdelningen består av 4 enheter med sammanlagt ca 65 personer. Främsta arbetsuppgifterna för avdelningen är prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter samt arbete md. kommun och Strömstads kommuner i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland som ett led i en effektivare och enhetligare handläggning. Innehållet har granskats av handläggare från Alingsås, Götene och Kungälv. Handledningen syftar till att vara ett arbetsverktyg för byggnadsnämndernas handläggare oc

Samhälle Länsstyrelsen Västra Götalan

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som både ger klimatnytta och stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 19 september Redovisningschef. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. maj 2012-jul 20175 år 3 månader. Vänersborg. Jobbar som chef över 14 personer: ekonomer, ekonomihandläggare och lönegarantihandläggare. Ansvarar för årsredovisning, delårsbokslut, löpande redovisning, projektstöd och lönegaranti Länsstyrelsen i Västra Götalands län vill med denna ÖP-portal bidra med ökad förståelse, kunskap och samverkan för att underlätta översiktsplanering i vårt län. ÖP-portalen kompletterar PBL Kunskapsbanken som tillhandahålls av Boverket Laddar kartan.... Inför sommaren samverkar därför Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland för att höja uppmärksamheten hos medarbetare på barn som kan vara i riskzonen

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är en statlig myndighet med kontor i Göteborg, Vänersborg, Uddevalla, Borås och Mariestad.Naturum Hornborgasjön och Kosterhavet hör även till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansvarar för den statliga förvaltningen i länet, och har flera olika mål gällande regional utveckling Begreppet hjälpmedel för vård och behandling omfattar i Västra Götaland hjälpmedel för medicinsk behandling, läkemedelsnära produkter samt ortoser, proteser och skor. Hjälpmedel för det dagliga livet. Försörjning och distribution av produkter inom områdena Om Västra Götalandsregionen Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland Hitta information om Länsstyrelsen Västra Götaland. Adress: Drottninggatan 2, Postnummer: 462 30. Telefon: 010-224 40 . Hitta information om Länsstyrelsen Västra Götaland. Adress: Skansgatan 3, Postnummer: 451 50. Telefon: 010-224 40 .

Mejl skickat till __email__. Klicka på länken i mejlet för att följa Länsstyrelsen Västra Götaland. Okej. Mejl skickat till __email__. Klicka på länken i mejlet för att följa Länsstyrelsen Västra Götaland Transtatistik Hornborgasjön: Tranantal under senare år enligt räkningar utförda av Hornborgasjöns fältstation

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi få Länsstyrelsen Västra Götaland, Gothenburg. 19,688 likes · 806 talking about this. Välkommen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län! Här kan du följa vårt arbete för det hållbara samhället. Vi.. Hållbart resande väst har agerat som en samlande kraft för hållbart resande i Västra Götaland och Halland. Sedan 1 oktober 2020 är dessa frågor placerade och drivs av Västtrafik Miljösamverkan Västra Götaland är ett projektsamarbete som syftar till att effektivisera miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Målet är att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland. Vi arbetar med många olika frågor Länsstyrelsen Västra Götaland, Gothenburg. 19 761 gillar · 1 920 pratar om detta. Välkommen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län! Här kan du följa vårt arbete för det hållbara samhället. Vi..

Västra Götaland Länsstyrelsen Västra Götalan

 1. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och.
 2. Talieh Ashjari, enhetschef vid Länsstyrelsen Västra Götaland Tfn 010-224 45 31 Talieh.Ashjari@lansstyrelsen.se Frågor om MILSA Utbildningsplattform: Katarina Carlzén, projektledare för MILSA Utbildningsplattform vid Länsstyrelsen Skåne Tfn 073-392 15 28 Katarina.Carlzen@lansstyrelsen.s
 3. Länsstyrelsen i Västra Götaland handlägger ansökningar från enskilda näringsidkare i Västra Götalands och Hallands län. > Mer information om omsättningsstödet på Länsstyrelsens webbplats. Nytt! Daglig statistik över inneliggande patienter med covid-19 på länets sjukhus
 4. Prenumerera på nyhetsbrevet om COVID-19 från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.. När du skickat in dina uppgifter nedan kommer du få ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk, klicka på den länken för att aktivera din prenumeration
 5. Länsstyrelsen i Västra Götaland har informerat kommunerna om hur rutinen för hemställan ser ut i länet. I korthet innebär rutinen att kommunen fyller i Folkhälsomyndighetens mall om hemställan och skickar in den till Länsstyrelsen via covid19.vastragotaland@lansstyrelsen.se senast tisdagar klockan 15.00
 6. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, GÖTEBORG Toaletter till Länsstyrelsen Västra Götaland. Syftet är att teckna ett ramavtal. Dessa toaletter ska fungera utan vatten och avfallet komposteras.
Mehdi ABDOLLAHI | PhD | Chalmers University of Technology

Samhällsorientering för nyanlända Länsstyrelsen Västra

Byggsamverkan Västra Götaland är ett samarbete mellan kommunala samhällsbyggnadskontor i Västra Götaland och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Genom att samverka över kommungränserna inom bygglovsprocessen är målsättningen att medborgare och byggherrar ska få likvärdiga svar oberoende av i vilken kommun de söker bygglov Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att sänka publiktaket till åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare. Samma beslut har tagits av alla Sveriges länsstyrelser. Det enda undantaget är begravningar, där deltagarantalet kan vara max 20 personer, enligt regeringens beslut Länsstyrelsen Västra Götaland, Gothenburg. 18K likes · 3,702 talking about this. Välkommen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län! Här kan du följa vårt arbete för det hållbara samhället. Vi.. Publikgränsen på maximalt 50 personer blir kvar i Västra Götaland till den 23 november. Det beslutet fattade Länsstyrelsen i dag torsdag den 19 november. Slutdatumet är satt i avvaktan på regeringens eventuella beslut om maximalt åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Västra Götalandsregionen (VGR) är en region som omfattar Västra Götalands län med 1 735 879 invånare (2021). Västra Götalandsregionen ansvarar, liksom andra regioner, främst för samhällets offentligt finansierade hälso- och sjukvård.Västra Götalandsregionen står också för kollektivtrafiken i länet genom Västtrafik..

Joakim Pauli | 7th International Conference Advanced

Brottsförebyggande arbete Länsstyrelsen Västra Götalan

 1. Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 16 och 17 Tillsynsarbetet rör sig vidare in i maj och mot varmare tider. Inkomna frågor och tips under vecka 16 och 17 visar på en ökad vilja att samlas och arrangera evenemang i länet samt funderingar kring vad som gäller för verksamheter som kan kopplas till sommar och sol
 2. Länsstyrelsen Västra Götaland har 8,3 miljoner kronor att fördela till tidiga insatser, 6,3 miljoner för §37 och 8,4 miljoner för §37a. Perioden för utlysningen är nu stängd. De som skickat in ansökan har fått bekräftelse på att den är mottagen och ett diarienummer att använda i kontakten med Länsstyrelsen
 3. Energimyndigheten har fördelat miljoner till solcellsstödet. Av dessa fick Västra Götaland drygt miljoner. Prognosen är att dessa pengar kommer att räcka . Länsstyrelsen handlägger stöd för investering i solceller. Länsstyrelsen ansvarar för de statliga stöd som erbjuds bygg- och bostadssektorn
 4. Länsstyrelsen Västra Götaland 11 september 2018 · Hör Anna Blomberg, valansvarig, berätta om vad som händer under den slutliga röstsammanräkningen i Trollhättan där vi nu är igång med att räkna länets ca 3 miljoner röster

Länsstyrelsen Västra Götaland, Samhällsavdelninge

Västra Götalandsregionen har tidigare i vår skrivit avtal med 18 externa vaccinatörer till fas fyra. Därtill kommer vårdcentraler, företagshälsovård och sjukhus. Nu har regionen också publicerat listan över de cirka 214 lokaler som är klara inför att den breda massvaccinationen drar igång Välkommen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län! Här hittar du en del av Länsstyrelsens information på andra språk. 1,986 Followers, 205 Following, 664 Posts - See Instagram photos and videos from Länsstyrelsen Västra Götaland (@lansstyrelsenvg) Other languages Teckenspråk. Länsstyrelsen Västra Götaland, Vänersborg, Sweden.

Video: Länsstyrelsen Västra Götaland Kontak

När ungdomar utsätts för förtryck, våld och till och med risken att bli bortgifta, så finns det ofta någon som uppfattar signalerna först - en kompis... Länsstyrelsen Västra Götaland Arbete mot mäns våld mot kvinnor och våldsprevention. Länsstyrelsen Västra Götalands län Enheten för social hållbarhet •Mänskliga rättigheter •Integration •Ensamkommande flyktingbarn •Personligt ombud •Föräldrastöd •Barnperspektive En vecka före utsatt tid kan vaccinatörer i Västra Götaland inleda vaccination av personer födda 1971 och tidigare. Tid bokas hos valfri vaccinatör via 1177.se . Vaccination av allmänheten i fas 4 var tänkt att starta under nästa vecka, (vecka 20), men tack vare hög vaccinationstakt kan nu samtliga vaccinatörer öppna för tidbokning för personer födda 1971 eller tidigare

”Nit och redlighet i rikets tjänst” delades ut på

Avsnitt på den här sidan. Tillgänglighetshjälp. Faceboo Länsstyrelsen Västra Götaland, Gothenburg. 19,687 likes · 814 talking about this. Välkommen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län! Här kan du följa.. Visa mer av Länsstyrelsen Västra Götaland på Facebook. Logga in. Glömt kontot? eller. Skapa nytt konto. Inte nu. Liknande sidor. Folkhälsomyndigheten. Statlig organisation. SVT Nyheter Väst Lodjur i Västra Götaland. Antalet konstaterade familjegrupper av lodjur i Västra Götalands län har varierat sedan inventeringarna började 1996. Det kan delvis bero på naturlig variation i reproduktionen men också på att det vissa år är svårt att inventera, på grund av brist på spårsnö

Vårt arbete för klimatet - Västra Götalandsregione

 1. På måndag drar älgjakten igång. Här kommer lite tips - både för dig som ska ut och jaga och för dig som rör dig ute i skog och mark. Mer info om..
 2. nen. De tre byggnaderna kompletterar vårens byggnads
 3. ska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor, genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd och upplysningar i smittskyddsfrågor

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland. Ansvaret delas mellan olika förvaltningar och bolag Produktområdena är grupperade utifrån Socialstyrelsens definitioner av hjälpmedel: hjälpmedel för det dagliga livet samt hjälpmedel för vård och behandling. Begreppet hjälpmedel för vård och behandling omfattar i Västra Götaland hjälpmedel för medicinsk behandling, läkemedelsnära produkter samt ortoser, proteser och skor Postadress: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten Miljösamverkan Västra Götaland, 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 0 Våren 2021: Detta nyhetsbrev är ett gemensamt utskick från länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland. Nyhetsbrevet tar bland annat upp information om goAML, vilka varningssignaler för penningtvätt och finansiering av terrorism det finns i olika branscher, sanktionsbeslut fattade av Länsstyrelsen i Västra Götaland och annan information från Finanspolisen

Länsstyrelsen Västra Götaland | Kontakt

Lena Malm - Avdelningschef - Länsstyrelsen i Västra

Länsstyrelsen Västra Götaland, Gothenburg. 18 tn gillar · 886 pratar om detta. Välkommen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län! Här kan du följa vårt arbete för det hållbara samhället. Vi arbetar.. Energimyndigheten har fördelat miljoner till solcellsstödet. Av dessa fick Västra Götaland drygt miljoner. Prognosen är att dessa pengar kommer att räcka . Länsstyrelsen handlägger stöd för investering i solceller. Länsstyrelsen ansvarar för de statliga stöd som erbjuds bygg- och bostadssektorn Länsstyrelsen Västra Götaland, Gothenburg. 19,687 likes · 814 talking about this. Välkommen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län! Här kan du följa..

Vaccination mot covid-19 - Västra Götalandsregione

Länsstyrelsen Västra Götaland Kultunnilj öenheten 40340 Göteborg . Rapport från arkeologisk förundersökning av fornlämning 1606:1258:01 på fastigheten Västerby 1:9, Tanums socken och kommun. Lst Dnr 431-22218-2002. Bakgrund Förundersökningen påkallades av att markägaren, Tanums kommun, ville byta en söndervittrad betongkulvert Länsstyrelsen söker en medarbetare inom integrationsområdet. Tjänsten innebär att vara utvecklingsledare inom integrationsuppdragen samt projektmedarbetare. Tjänsten är placerad på avdelningen för Samhällsutveckling, funktionen Social Hållbarhet med verksamhet inom sakområdena integration, jämställdhet, folkhälsa och mänskliga rättigheter

Göteborgs kontorsmarknad i förändring | FastighetssverigeJuan Pablo Ortiz | yesPSkogens kol i Kilafors lägger ner produktionen - P4Kvinnor lämnar lokalpolitiken | ETC Göteborg
 • Danske Bank Swish problem.
 • Nasdaq small cap.
 • Fear movie review.
 • Methylphenidate sandoz rus Flashback.
 • Nyfosa kontakt.
 • Bjäre Kraft Ekonomisk förening.
 • Traumatic brain injury symptoms.
 • Wanduhren Design Modern.
 • Remiss sjukhus engelska.
 • Crypto mining chrome extension.
 • Andreas antonopoulos linkedin.
 • Berkshire Hathaway aktie B.
 • PoolKungen support.
 • Intex Inflatable pool with slide.
 • Ride marketwatch.
 • Techpowerup BIOS.
 • Scandic Malung.
 • Aktuell trafikinformation Dalarna.
 • Skogsutredningen 2020 karta.
 • CryptoTab browser review 2021.
 • Wanddeko Metall Blumen.
 • Klusjes die je kan doen voor je ouders.
 • Väggdekoration Svart.
 • Ålderspension Fond Nordea.
 • J.P. Morgan Q1 2021 Earnings.
 • BQX Voyager.
 • Goobit AB avanza.
 • Bitcoin generator tool without fee.
 • Where to buy BNGO stock.
 • EToro TIN number.
 • Loyal Solutions SAS.
 • 1177 frikort Norrbotten.
 • Bolån kampanj.
 • Bedömningsinstrument vård.
 • Pareto aksje.
 • DAI crypto Reddit.
 • Volvo Schweiz.
 • Svamp i Kil.
 • Transfer Mycelium wallet to new phone.
 • Träsats Grythyttan Soffa 5.
 • Online Glücksspiel Erfahrungen.