Home

Vårterminen 2021 Göteborgs universitet

Vårterminen 2021: 18 januari-6 juni; Höstterminen 2021: 30 augusti-16 januari; Vårterminen 2022: 17 januari-5 juni; Höstterminen 2022: 29 augusti-15 januari; Vissa utbildningar kan dock starta och avsluta på andra datum. Titta därför alltid i schemat vilka terminstider som gäller för just din utbildning Göteborgs. universitet. Pandemin kommer att påverka samhället och därmed universitetet även under 2021. Det innebär att universitetet också under vårterminen måste anpassa sig och bedriva merparten av verksamheten digitalt och på distans Den 5 november 2020 fattade Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg ett inriktningsbeslut inför vårterminen 2021 med hänsyn till pågående pandemi: Under vårterminen 2021 fortsätter en stor del av undervisningen ges digitalt precis som under hösten. Studenter kommer få specifik information kring vad som gäller för just deras utbildning Här hittar du information du behöver för att komma igång med dina studier. Distansläget fortsätter under vårterminen 2021. Göteborgs universitet är ett stort lärosäte med 200 program och nästan 2000 kurser. Vissa utbildningar har moment som är svåra att genomföra på distans, medan andra utbildningar fungerar digitalt Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY) höstterminen 2021 Vidareutbildning för yrkesverksamma innehåller främst specialistsjuksköterskeprogram, men även barnmorskeprogram och andra riktade utbildningar

Plugga på universitetet Göteborgs universite

Läsåret 2021/2022. Sommarperiod 2021: 2021-06-07 - 2021-08-29. Höstterminen 2021: 2021-08-30 - 2022-01-16. Vårterminen 2022: 2022-01-17 - 2022-06-05. Läsåret 2022/2023. Sommarperiod 2022: 2022-06-06 - 2022-08-28. Höstterminen 2022: 2022-08-29 - 2023-01-15. Vårterminen 2023: 2023-01-16 - 2023-06-04 Höstterminen 2021: börjar 30 augusti 2021 och slutar 16 januari 2022. Vårterminen 2022 : börjar 17 januari 2022 och slutar 5 juni 2022. För mer information - kontakta din utbildnin

Rektors beslut togs den 7 maj (GU 2020/1086) och gäller alltså från vårterminen 2021. Bakom beslutet ligger juridiska och organisatoriska aspekter. På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig Internationella studenter måste infinna sig vid terminsstart. Internationella studenter måste infinna sig på Chalmers senast vid vårterminens start 18 januari 2021, för att fortsätta sina studier under vårterminen. En student som inte kan infinna sig på campus senast till vårterminens start får ansöka om studieuppehåll och återuppta studierna vid.

För vårterminen år 2020 hade Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 21.41 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng Idag den 15 oktober är sista dag att ansöka till utbildingar med start vårterminen 2021. För att anmäla dig till vårterminens kurser och utbildningar behöver du registrera ett konto på antagnings hemsida. Anmälan stänger kl. 24:00 ikväll men vänta inte för länge med att skicka in din ansökan då antagnings hemsida ofta blir överbelastad timmarna.

Digitalt och distans även under vårterminen Göteborgs

Kursperioder - terminstider Vårterminen 2021 Terminstider: 2021-01-18 -- 2021-06-06 Period 1 Måndag 2021-01-18 -- söndag 2021-02-21 Period 2 Måndag 2021-02-22 -- söndag 2021-03-28 Period 3 Månda I 2020 års regleringsbrev för Universitets- och högskolerådet (UHR) är det angivet att myndigheten ska lämna en redovisning till Utbildningsdepartementet om utfallet av sökande till högre utbildning i den nationella antagningsomgången vårterminen 2021 (vt 2021). Rapporten beskriver ansökningsläget i samban

Distansstudier för GU-studenter vårterminen 2021 Göta

 1. från och med VT 2021. Bakgrund Med anledning av den rådande Corona-pande
 2. en 2021. Anmälan via Antagning.se är öppen mellan 15 september och 15 oktober 2020. Sen anmälan till vårens utbildningar öppnar 15 december. Läs mer om Sen anmälan. Program. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Kurser. Arkeologi/Osteologi Arkeologi B, 30 hp Arkeologi C, 30 h
 3. en 2021: 18 januari - 6 juni. 2021-01-18 - 2021-02-17 2021-02-18 - 2021-03-23 2021-03-24 - 2021-05-02 2021-05-03 - 2021-06-06. Höstter
 4. Göteborgs Stad har också gjort en anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten. Verktyget användes mellan 1 oktober 2008 och 26 februari 2021 för att följa upp och förbättra webbplatsen. Läs mer om hur Göteborgs Stad hanterar dina personuppgifter
 5. Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet
 6. en 2021. Kursansvarig: Nicklas Bunta Sundin, [email protected] Uppstartsmöte för handledare: Apotekarstudenter: 26 januari kl 08.00-09.00 Utländska farmaceuter:26 januari kl 15.00-16.3

Vårterminen (2021-01-18 - 2021-06-05) Period 1: Terminsdel A: Måndag 18/1 Terminsdel B: Torsdag 18/2 Period 2: Terminsdel C: Tisdag 23/3 Terminsdel D: Måndag 3/5. Höstterminen (2020-08-31 - 2021-01-17) Period 1: Terminsdel A: Måndag 31/8 Terminsdel B: Torsdag 1/10 Period 2: Terminsdel C: Tisdag 3/11 Terminsdel D: Torsdag 3/1 GÖTEBORGS UNIVERSITET KONSULTATIONSKUNSKAP Läkarprogrammet termin 5 Vårterminen 2021 Studiehandledning Vårterminen 2021 KURS I KONSULTATIONSKUNSKAP Läkarprogrammet vid Göteborgs universitet Institutionen för medicin termin 5, grundnivå 7,5 hp Kursansvarig: Bledar Daka, kikk@gu.s Följande universitet och högskolor har intag till psykoterapeututbildningar som startar våren 2021. Inriktning Kognitiv beteendeterapi. Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg, tfn 031-786 00 00 Hemsida: www.gu.se Även individualpsykoterapi för vuxna/PDT, familjepsykoterapi samt barn- och ungdomspsykoterapi. Stängd för sen anmälan Vårterminen 2021 Vårterminen 2021 . TIDSPLAN . 15 september Anmälan öppnar på antagning.se. 15 oktober Sista anmälningsdag, anmälan stänger. 19 oktober Anmälningsstatistik (preliminärt datum) 2 november Sista betal/styrkandedag, anmälningsavgif

Ny student - Studentportal - Göteborgs universite

Vårterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.10 i urvalsgrupp BI, 22.31 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA Göteborgs universitet. Malmö universitet. Nyfiken på förskollärarutbildning? Regeringen har tillfälligt tagit bort fribeloppet till och med den 30 juni 2021. Detta innebär att alla som studerar med studiemedel kan ha inkomster utan att det påverkar studiemedlen under första halvåret 2021 Sista tillfället för antagning till läkarprogrammet om 330 hp vid Uppsala universitet sker till vårterminen 2021. Från och med höstterminen 2021 sker all antagning till det 6-åriga läkarprogrammet (360 hp). Som en konsekvens av att nuvarande läkarprogram avvecklas kommer detta att avslutas i och med utgången av vårterminen 2026

Introduktionsvecka vårterminen 2021. Hoppa fram till i dag. The prospect of studying at a university is both challenging and daunting, Använd Facebook-gruppen Kurslitteratur Humanisten Göteborg för att byta, sälja och köpa din kurslitteratur. Film/ljudinspelning av kursmateria 2021-05-07. Inspirationskvällar vårterminen 2021. Christer Mattsson är föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, lektor i pedagogik och grundskolelärare. Bli medlem i Lärarförbundet idag. 11/2 - Carina Ulvegren Undervisningsdesign och klassrumsledarska Lunds universitet erbjuder ett antal kurser i vår. Större delen av undervisningen måste ske online/digitalt under första hälften av vårterminen fram till och med 23 mars, 2021. Nytt besked om formen för undervisning för perioden 24 mars till 6 juni 2021 kommer i mitten på februari FAKTA Göteborgs universitets mål och strategier för perioden 2021-2024 är samlade inom följande fokusområden: • Hållbar utveckling • Omvärldsrelationer och samverkan - Varje. Vill du veta vilka som är de 25 mest populära utbildningarna 2021? Här kommer svaren! De mest populära utbildningarna är juristprogrammet, läkarprogrammet och psykologprogrammet enligt statistik från UHR.De mest populära universiteten är just nu Uppsala universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet

Lista över Sveriges universitet och högskolor i storleksordning. Följande lista över universitet och högskolor i Sverige är ordnad i fallande ordning efter antal registrerade studenter på grund- och avancerad nivå vårterminen 2020: [3] Stockholms universitet (39 154) Göteborgs universitet (34 770 Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset/covid-19. På denna sida hittar du information om vad som gäller för undervisningen vid Institutionen för psykologi. Digital undervisning vårterminen 2021

Kan AI ersätta styrelseledamöter?

Viktiga datum - Anmälan till högskola och universite

Praktik på Ekonomiavdelningen vårterminen 2021. Praktik på Ekonomiavdelningen vårterminen 2021. Örebro Kommun. OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat. Arbetsbeskrivning. Är du Göteborgs universitet. Ansök. 15 april 2021. Administratör med ekonomivana sökes GÖTEBORG VÅRTERMINEN 2021 Innovationsföretagen Region Väst bjuder återigen in till Uppdragsledarutbildning i Göteborg. Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom områdena ledarskap, bygglagstiftning, avtal och juridik, beställarens förväntningar på konsulten, kvalitets- och miljöledning i uppdrag Juridiska institutionen har sammanställt vad som gäller för undervisning och examination under vårterminen 2021 - vilken sträcker sig från 18 januari till 5 juni 2021. Under höstterminen har större delen av Stockholms universitets undervisning och examination fått ske digitalt, så även vid Juridicum

GU Journalen 2-2021 by University of Gothenburg - Issu

Vårterminen 2021 (2021-01-18 - 2021-06-06) Läsperiod 3 210118-210319 v.3-11 Omtentamensperiod (per 2) 210213-210221 v.7 Tentamensperiod 210320-210328 v.12. Läsperiod 4 210329-210528 v.13-21 Tentamensperiod 210529-210606 v.22. Avslutning 210604. Omtentamensperiod (per 3) 210607-210613 v.23 Läsårstider 2021/202 Tandläkartidningen gratulerar alla nya tandläkare i Göteborg vårterminen 2020. I bokstavsordning: Afram Abdulnour Sara Al-Badry Nadine 2020 examen Göteborgs universitet Grattis. Göteborg, avled den 14 maj 2021 Göteborgs universitet; Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) Aktuellt; Nyheter; PIL:s kurser blir intygsg PIL:s kurser blir intygsgivande från våren 2021. Nyhet: 2020-05-08. Den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Forskning och utbildning i medicin, odontologi och vårdvetenskap - alltid nära den praktiska vården. Den medicinska fakulteten Vid Sahlgrenska akademin utbildar du dig till en eftertraktad vårdexpert som exempelvis sjuksköterska, läkare.

Antagning.se - Anmälan till högskola och universite

 1. en respektive höstter
 2. en 2021 . This information is not available in English. Now showing the Swedish version. Vårter
 3. en 2021. Praktikanter till Asien- och Oceanienenheten (UD ASO) vårter
 4. en 2021 Under vårter
 5. Göteborgs universitet bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021. Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna

Läsårstider och ledighet - Göteborgs Sta

Läsår, terminer och perioder - Uppsala universite

 1. Mittuniversitetet är ett universitet med det lilla lärosätets fördelar. Både våra utbildningar och vår forskning har bra arbetslivskontakter
 2. NCM, Göteborgs universitet Postadress: Box 160, 405 30 Göteborg Besöksadress: Vera Sandbergs Allé 5A, 2 tr, 411 33 Göteborg Fakturaadress: Göteborgs universitet/NCM Box 115, 405 30 Göteborg Beställar-id måste anges. Företagspaket: Se besöksadress Org.nr: 202100-315
 3. en 2021 Fakultetens anpassningar till rådande corona/covid-19-situation
 4. Studentliv på Umeå universitet. Filmer av eller med studenter om Umeå och Umeå universitet på Youtube. Läsa på distans. Plugga där du är, med eller utan träffar. Allt kommer bli bra 2021/22 Magasinet om att vara student och plugga på Umeå universitet..

Studieåret - terminstider Lunds universite

Antagen vårterminen 2021 För kurser och program som startar vecka 3 öppnar registrering 6 januari 2021 och stänger 13 januari 2021. För kurser som startar senare under terminen öppnas registreringen onsdagen två veckor innan kursen börjar och stänger onsdagen innan kursen börjar Ett modernt och internationellt universitet med placering i Kalmar och Växjö. Vi bidrar till samhällsutveckling genom forskning, utbildning och samverkan Utifrån nuvarande förutsättningar har institutionen tagit beslutet att all undervisning och alla examinationer kommer att ske på distans under vårterminen 2021 Vårterminen 2021: 18 januari-6 juni. Läsåret 2021/2022. Höstterminen 2021: 30 augusti 2021-16 januari 2022 Vårterminen 2022: 17 januari 2022-5 juni 2022. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Vårterminen 2021: 2021-01-18 - 2021-06-06. Höstterminen 2021: 2021-08-30 - 2022-01-16. Vårterminen 2022: 2022-01-17 - 2022-06-05. Höstterminen 2022: 2022-08-29 - 2023-01-15. Vårterminen 2023: 2023-01-16 - 2023-06-04. Höstterminen 2023: 23-08-28 - 2024-01-14. Vårterminen 2024: 2024-01-15 - 2024-06-0

PIL:s kurser blir intygsgivande från våren 2021

Fristående kurser, våren 2021 | HDK-Valand – Högskolan för

Det här är Göteborgs universitets officiella sida på Facebook. Du är välkommen att ställa frågor till oss! www.gu.se Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer 2021-09-06. Klassrum, Distans. Juristprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder särskilt goda förutsättningar för dig som vill studera kommersiell juridik med socialt ansvar. Syftet... Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) Göteborg

februari 16 . Utlysning av universitets- och nationsstipendier vårterminen 2021. Nu kan ni söka universitets- och nationsstipendier för vårterminen 2021 Nyckelord: Göteborg 2021, jubileumssatsning, destinationsutveckling, In 2021 Gothenburg is turning 400 years as a city. On the initiative of the Gothenburg vid Karlstads universitet, vårterminen 2019. I fördelning av arbetet har vi båda författare varit. Psykologi är vetenskapen om människors tankar, känslor, beteende och samspel med andra. Här på institutionen forskar och undervisar vi exempelvis om människans utvecklingsfaser, om åldrande, arbetsliv, hälsa, miljö, missbruk och rättsväsen. Vårt övergripande mål är att det vi forskar och undervisar om ska främja människors utveckling och hälsa och bidra till goda livs- och. Elin Widfeldt vid Göteborgs universitet intervjuar Veronica D'Arrò och Filip Hallbäck vilka båda har gått Therese Svenssons fantastiska kurs Litteratur och vithetskritik inom ämnet litteraturvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet och som Vuokko Hirvonen och jag fick äran att undervisa på För att Göteborgs universitet även i framtiden ska kunna bidra till att utveckla kunskapsstaden Göteborg och vara ett cityuniversitet, krävs långsiktig planering. Därför har Akademiska Hus tillsammans med Göteborgs universitet och Higab tagit fram en utvecklingsplan för den fysiska utvecklingen

Planerad undervisning vårterminen 2021 Här hittar du planerad undervisning för kurser vårterminen 2021, kopplat till Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Lista på kurser som startar första delen av vårterminen 2021, period C-D Grundskolans läsårstider 2021/2022 Varje år samlar Skolporten in läsårstider från alla Sveriges kommuner och publicerar på vår webbplats, som en service till er och många andra som vill ta del av denna information Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 47 500 studenter och 6 400 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet - det vittnar sökandetryck och nobelpris om

Elisabeth Rystedt - Stockholms universitetThe Israeli-Palestinian Conflict: A Documentary (2015Joachim Harrysson byggde sin sportbil för hand | Göteborgs

Så bedrivs utbildningen på Chalmers vårterminen 2021

Registrering. Sista dag för obligatorisk registrering för antagna är 14 januari 2021. Registrering görs on-line från 27 december. Vid eventuella tekniska problem med registrering kontakta Stockholms universitets IT-support och vid andra registreringsproblem Kulturgeografiska institutionens studentexpedition, iris.claesson@humangeo.su.se. IT-suppor I lördags drog vårterminen 2021 igång, kom ihåg att det är lektioner alla röda dagar förutom 1a maj fram till den 23e juni. p. Enligt våra tillfälliga regler så får elever som rider i V-grupper med Max 6-8 elever sälja till andra

Checklista ny student vårterminen 2021 Till dig som blivit antagen till kurs eller program på Sociologiska institutionen. This page in English samt att de behandlas av Antagningsavdelningen vid Lunds Universitet och inte av oss här på Sociologiska Institutionen Vision 2021-2030: Ett universitet för världen. Hållbar utveckling. Initiativ för nyanlända och integration. Breddad rekrytering. Vi bygger för framtiden. Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bedriver forskning och utbildning inom ämnet juridik 2020-2021. Hösttermin. Höstterminen sträcker sig över tidsperioden 24 augusti 2020 - 15 januari 2021. Upprop: 10 augusti . Inledande veckor: 10 - 22 augusti. Vårterminen sträcker sig över tidsperioden 18 januari 2021 - 8 juni 2021. Läsperiod 3: 18 januari - 5 mars

Antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Göteborgs universite

Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet har beslutat att utse Pär Connelid till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten 2021. Motivering: Pär Connelid har gjort en beaktansvärd forskningsinsats inom det humanistiska området utan att ha en anställning vid universitetet 1 mars, 2021 Kommentera. FORSKNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR. universitet 54 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och 48 miljoner från SciLifeLab och Göteborgs universitet, för att skapa en nationell teknikplattform inom området - OligoNova Hub

spionen.se - Sista ansökningsdag till vårterminen 202

Registrering för vårterminen 2021. Glöm inte att du måste registrera dig på dina kurser varje terminsstart. Här hittar du vilket datum som gäller för just din fakultet och kom ihåg att ju tidigare du registrerar dig desto snabbare får du ditt studiemedel Institutionen för nordiska språk erbjuder kurserna Swedish for Academics 1, 2, 3 och 4 under vårterminen 2021. Alla fyra kurser planeras starta vecka 5, 2021 och avslutas i juni 2021. Kurserna kan bara sökas av anställda vid Uppsala universitet. Vänligen notera att vi endast kan erbjuda de nivåer som vi får tillräckligt många sökande. Med anledning av covid-19 fortsätter vi med webbaserad undervisning under vårterminen 2021. Några kurser, framförallt färdighetskurser i teckenspråk, kommer ha vissa övningsmoment på campus. Du som är antagen till en kurs hos oss kommer att få mer information i det välkomstbrev som skickas ut efter andra antagningsbeskedet, den 21 december Vårterminen 2021. 18/1 - 10/3: Läsperiod 1; Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Besöksadresser: Campus Valla, D-huset Campus Norrköping, Täppan Dela Till toppen. Göteborgs nation vid Uppsala universitet, höstterminen 1915 - vårterminen 1922 Arne Kullgren Porträttmatrikel. Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund. Gratis databaser, artiklar, guider och nyheter för släktforskare

Ida blir årets tredje doktor i tjänstevetenskapNanoFASE - Young ScientistsIngrid Vinsa | University of Gothenburg, Göteborg | GU(PDF) Three-year results from a randomised controlled

Vårterminen 2021 ger vi följande kurser. Anmälan till vårterminen öppnar den 15 september och stänger den 15 oktober. En del utbildningar kan sedan ha öppet för sen anmälan i december Institutionen för nordiska språk önskar nya och gamla studenter välkomna till vårterminen 2021! Undervisningen bedrivs fortsatt på distans fram till minst 22 mars. Förhoppningen är att vi efter den 22 mars kan återgå till campusundervisning Under vårterminen 2021 kommer asylrättstudenterna i Uppsala att anordna en serie migrationsrättsliga föreläsningar. Föreläsningarna riktar sig till studenter som vill lära sig mer om migrationsrätt.. 2020-08-24 Ansökan för utbytesstudier till vårterminen 2021 är nu öppen från och med vårterminen 2021 ISBN: 9780199926442 Bauman, Zygmunt (2008) Konsumtionsliv . Daidalos, Göteborg. 174 s ISBN: 9789171732781 Edling, Christofer &€Fredrik Liljeros (red) (2016 el. tidigare). Ett delat samhälle. Makt, Lunds universitet Subject: Kursguide - Course Syllabu

 • Hibiki Whiskey.
 • TD Ameritrade day trading fees.
 • Falköpings Hyresbostäder Diamanten.
 • Forex trading hours Singapore.
 • AFI registration.
 • Lediga hyreslägenheter Jönköping.
 • Nyckelkund Sparbanken Skåne.
 • Wat is NRTO.
 • MEW CX.
 • Jul och nyårshälsningar gratis.
 • How often does Coinbase offer new rewards.
 • Hundåren podd.
 • Redeeming points.
 • Does Coinbase work in Turkey.
 • T Mobile Internet speed test.
 • Mirror Bingo login.
 • Comdirect Girokonto Bestandskunden.
 • Mining rig Mumbai.
 • Vapenslag 2 bokstäver.
 • Nike brand guidelines.
 • Surgical instruments in America.
 • Web scraping Excel.
 • Dell educate.
 • KPA traditionell Pensionsförsäkring utveckling.
 • Benign tumör.
 • Gtx 970 mining Reddit.
 • Konto Schweizer Franken.
 • NVIDIA RSU refresh.
 • Vad gör en spelutvecklare.
 • Skillnad option warrant.
 • DNB SMB A.
 • Swiss börsenkurse.
 • CERN How it works.
 • Msi BlueStacks Hyper V.
 • Gordon Ramsay new show 2021.
 • DnD mounts.
 • Bitcoin selling sites.
 • Avax coingecko.
 • Stjärnklart tema.
 • Bitex Technologies.
 • Beam training.